Metal İşleme Makinaları - Craft
Craft

İNTERNET ÇEREZ (COOKIES) AYDINLATMA POLİTİKASI

1 - Genel Olarak

· İşbu çerez aydınlatma politikasının asıl hedefi, craftmakina.com internet sitesinin sizlere hizmet verdiği ve yürürlükte bulunduğu süre zarfında site ziyaretçileri ("Veri Sahibi") tarafından çerezlerin (Cookies) kullanılmasıyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine bağlı olarak siz ziyaretçilerimize bilgi vermektir. Bahsedilen bu çerez aydınlatma politikasında çerezin teknolojik tanımı, çerezleri ne amaçla kullandığımız, veri sorumlusunun kim olduğu, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, çerezlerin türleri ve aydınlatma yükümlülüğüne bağlı olarak haklarınız anlatılmaktadır.

· Şirket, olarak elektronik ortamdaki mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin daha faydalı bir deneyim sağlamanız ve kolaylık sağlamak amacıyla çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojik mekanizmalardan (‘’çerezler’’) faydalanmaktayız. Bu çerezlerin kullanımı ve işlemenin yapılması temel olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’K.V.K.K’’) esas alarak mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. craftmakina.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu çerez aydınlatma politikasında belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.


2 - Çerez (Cookies) Nedir?

Çerezler, bir web sayfası ziyaret edildiği zaman tarayıcılardaki kullanıcıların depolandığı küçük dosyalardır. Kişilerin web siteleri üzerinde aradıklarını tarayıcı geçmişinde kayıt tutar. Çerezler, günlük dosyaları, clear gifler ve/veya üçüncü kişi kaynakları vasıtasıyla toplanan verileri erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda hatırlayacaktır. Bundan dolayı Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.


3 - Hangi amaçlarla kullanılırlar?

Çerezler birçok amaç için kullanılmaktadırlar. Bunlardan bazıları zorunlu olarak kullanılması gerekirken bazılarının ise ihtiyari olarak yarar sağlaması nedeniyle kullanılmaktadır.

· Web sitesinin tarama, kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması: Web sitesini ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna bağlı olarak performans ayarlarının yapılması ve ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

· Kullanıcıların Web sitesinin verimli ve faydalı kullanabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması: Örneğin bir sayfadan diğer bir sayfaya geçmek için gerekli olan verilerdir.

· Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak İnternet sayfasını ziyaret eden ziyaretçinin bir sonraki ziyaretinde kullanıcı bilgisinin veya arama sorgularının hatırlanmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.


4 - Sitemizde Kullanılan Çerezlerin Bilgisi

· Oturum Çerezleri: Oturum çerezlerini ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.Bunlar, örneğin bir kullanıcının sitede gezinirken yaptığı işlemleri hatırlama gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilirler. Bu oturum çerezleri, bir tarayıcı oturumunun sonunda geçerliliklerini yitirirler.

· Kalıcı Çerezler: Kullanıcının cihazında tarayıcı oturumları arasında kayıt edilir ve bir site içinde (veya bazı durumlarda, çeşitli web siteleri içinde) kullanıcının tercihlerinin veya eylemlerinin hatırlanmasını sağlarlar. Kalıcı çerezler, bir siteyi kullanırken kullanıcıların tercihlerinin ve seçimlerinin hatırlanması da dâhil olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

· Teknik Çerezler: İnternet sitemizin düzgün çalışmasını takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

· Analiz Çerezleri: Siteye erişimlerin istatistik analizleri için kullanılır. Bilgiler topluca toplanarak işlenir ve hesaplanarak analiz yapılır. Google Analytics, Google Dönüşüm Takibi ve bunun gibi çerezler kullanılmaktadır.


5 - Site Ziyaretçilerinin Hakları (Veri Sahibinin Hakları)

Kişisel veri sahipleri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11 uyarınca Web sitesine giriş nedeniyle işlenen kişisel verilerinin :

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin korunması kanununa ve diğer mevzuat hükümlerine göre uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK md.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklara ilişkin olarak taleplerinizi craftmakina.com’da yer alan, Craft Makina Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletmeniz halinde veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirket’in bu ücret tarifesi üzerinden talep etme hakkı saklıdır.


6- Çerezler Kullanımının Engellenmesi, Deneyime Etkiler ve Çerez Kullanımının Kişiselleştirilmesi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme ve farklı şekilde yararlanma imkanına sahipsiniz. Fakat çerezlerin kullanılmasının engellenmesi Web sitesinin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutulmamalıdır. Hala çerezlerin kullanmasını engellemek istiyorsanız kullandığınız internet tarayıcısının ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre farklılık arz etmektedir. Aşağıda anlatılacağı üzere birden çok internet tarayıcılarının kullanılmasının engellenmesi ve kişiselleştirilmesi için teknik destek ve bilgi verilmiştir.

·Chrome:

Google Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız çerezleri temizlemek için "Ayarlar>>Gelişmiş Ayarları Göster>>Gizlilik (İçerik Ayarları…)" sayfasında yer alan "Çerezler" başlığı altındaki "Tüm çerezler ve site verileri…." Butonuna tıklayın. Kısayol olarak "chrome://settings/cookies" ifadesini tarayıcıda adres çubuğu bölümüne yazarak sayfaya giderek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Açılan sayfada siteleri tek tek inceleyip kaldır seçeneğini kullanarak silme işlemini yapabileceğiniz gibi "Tümünü Kaldır" butonuna tıklayarak da tarayıcınızda depolanan tüm çerezleri silebilirsiniz.

Ø İşlemi yapamadıysanız teknik destek için; https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
·İnternet Explorer:

İnternet explorer tarayıcısında kısayol olarak "CTRL + SHİFT + DELETE" tuşlarına basın ve açılan ekranda "Geçici internet dosyaları ve web sitesi dosyaları" seçeneğini işaretleyerek "Sil" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Ø İşlemi yapamadıysanız teknik destek için; https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
·Mozilla Firefox:

Firefox tarayıcısında da "CTRL + SHİFT + DELETE" tuşlarına basın ve açılan ekranda ‘’Çerezler’’ seçeneğini işaretledikten sonra "Temizlenecek zaman aralığı" Kısmını "Her şey" yapın ve "Şimdi temizle" butonuna tıklayabilirsiniz.

Ø İşlemi yapamadıysanız teknik destek için; https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma
·Opera:

Tercihler > Gelişmiş > Çerezler kısmına girerek çerezler ile ilgili değişiklik yapabilirsiniz ve çerez ayarlarınızı belirleyebilirsiniz.

Ø İşlemi yapamadıysanız teknik destek için; http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

COOKIE POLICY

At [www.craftmakina.com] (“We“, “us“, “our“), we strive to honour the privacy and security of any data we collect from visitors using our website, whilst we act as a personal data Controller under relevant data protection rules and regulations. Our website uses cookies, in combination with pixels, local storage objects, and similar devices (collectively, “cookies” unless otherwise noted) to distinguish you from other users of the website we. This helps us provide you with a good experience, improve our service, and to personalize ads and content to you while you use the website.

This cookie policy (“Cookie Policy”) describes the types of the cookies we use on the website and our purposes for using them.

If you have questions about this Cookie Notice, please contact us atcraft@topcular.com . For more information about our privacy practices, please review our privacy policy: [Privacy Policy]. If you have any questions or comments regarding this notice or data privacy, please contact us at craft@topcular.com .

Please read this Cookie Notice carefully for details about why we use cookies and the information they collect from and about you.


Cookie Definitions

A cookie is a small file of letters and numbers that we store on your browser or the hard drive of your device, which is like computer memory.

First and third-party cookies: Whether a cookie is ‘first’ or ‘third’ party refers to the domain placing the cookie.

1. First-party cookies are those set by a website that is being visited by the user at the time (e.g. cookies placed by our website domain). 2. Third-party cookies are cookies that are set by a domain other than that of the website being visited by the user. If a user visits a website and another entity sets a cookie through that website, this would be a third-party cookie.

Persistent cookies: These cookies remain on a user’s device for the period of time specified in the cookie. They are activated each time that the user visits the website that created that particular cookie.

Session cookies: These cookies allow website operators to link the actions of a user during a browser session. A browser session starts when a user opens the browser window and finishes when they close the browser window. Session cookies are created temporarily. Once you close the browser, all session cookies are deleted.


What Cookies Do We Use and Why?

Generally, the website uses cookies to distinguish you from other users of the website. This helps us to provide you with a good experience when you browse the website and also allows us to improve it. The cookies we may use on the website may be categorized as follows:

 1. Strictly necessary
 2. Performance
 3. Functionality
 4. Targeting

Some cookies may fulfill more than one of these purposes.

‘Strictly Necessary’ cookies let you move around the website and use essential features like secure areas. Without these cookies, we cannot provide the requested services. We use these Strictly Necessary cookies to:
• Identify you as being logged in to the website and to authenticate you
• Make sure you connect to the right service on the website when we make any changes to the way it works
• For security purposes
• Make sure you connect to the right service on the website when we make any changes to the way it works
If you prevent these cookies, we can’t guarantee how the website or the security on the website will perform during your visit.

‘Performance’ cookies collect information about how you use the website, e.g. which pages you visit, and if you experience any errors. These cookies do not collect any information that could identify you and are only used to help us improve how the website works, understand the interests of our users and measure the effectiveness of our advertising. We use performance cookies to:

 • Carry out web analytics: Provide statistics on how the website is used
 • Perform affiliate tracking: Provide feedback to affiliated entities that one of our visitors also visited their site
 • Obtain data on the number of users of the website that have viewed a product or service
 • Help us improve the website by measuring any errors that occur
 • Test different designs for the website

Some of our performance cookies are managed for us by third parties.

‘Functionality’ cookies are used to provide services or to remember settings to improve your visit. We use ‘Functionality’ cookies for such purposes as:

 • Remember settings you’ve applied such as layout, text size, preferences, and colors
 • Remember if we’ve already asked you if you want to fill in a survey
 • Remember if you have engaged with a specific component or list on the website so that it won’t repeat
 • Show you when you’re logged in to the website
 • To provide and show embedded video content

Some of these cookies are managed for us by third parties.

‘Targeting’ cookies are used to track your visit to the website, as well as other websites, apps, and online services, including the pages you have visited and the links you have followed, which allows us to display targeted ads to you on the website. We may use targeting cookies to:

 • Display targeted ads within the website.
 • To improve how we deliver personalized ads and content, and to measure the success of ad campaigns on the website.

When do we require your consent

All cookies require your consent. We request your consent before placing them on your device. You can give your consent by clicking on the appropriate button on the banner displayed to you. If you do not wish to give consent or wish to withdraw your consent to any cookies at any time, you will need to delete, and block or disable cookies via your browser settings; see below for more information on how to do this. Please note that disabling these cookies will affect the functionality of the website, and may prevent you from being able to access certain features on the website.


How to Delete and Block our Cookies

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. However, if you use your browser settings to block all cookies (including strictly necessary cookies), you may not be able to access all or parts of the website. Unless you have adjusted your browser setting so that it will refuse cookies, our system will issue cookies as soon as you visit the website.

Changing your Cookie Settings. The browser settings for changing your cookies settings are usually found in the ‘options’ or ‘preferences’ menu of your internet browser. In order to understand these settings, the following links may be helpful. Otherwise you should use the ‘Help’ option in your internet browser for more details.

Cookie settings in Internet Explorer - details

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari

More information. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.Aboutcookies.org